§

1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 4. I/3.
Tel./üzenet: +36-1- 433-4291 +36-30- 942-6983 
E-mail: kaszala@t-online.hu

ügyvéd

dr. Kaszala Andrea

Tisztelt Leendő Ügyfeleim!

Engedjék meg, hogy bemutatkozásom ne teljesen hivatalos legyen, hanem személyesebb információt is nyújtsak magamról, amellyel megkönnyíthetem az Önök ügyvédválasztását.

1991. óta tevékenykedem ügyvédként, mely idő alatt jelentős szakmai tapasztaltra tettem szert és ennek révén eredményes segítséget tudok nyújtani mind magánszemély, mind céges ügyfeleimnek, társasházaknak, civil szervezeteknek elsősorban a következő jogterületeken:

  • társasházi jog
  • ingatlanjog
  • civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) joga
  • gazdasági jog
  • társasági és cégjog


2010-ben ingatlanközvetítői tanfolyamot végeztem.

E területeken vállalok jogi tanácsadást, szakvélemény készítést, okiratszerkesztést, szerződéskészítést, pert megelőző és peres képviselet, akár eseti akár állandó, átalánydíjas megbízás formájában.

Ügyfeleim számára nyújtott jogi szolgáltatásokat részletesen a Szakterületekre kattintva találja meg.

Az ELTE Jogi Továbbképző Társasági Szakjogász képzésében vettem rész 1996/97-ben. 2010-ben Ingatlanközvetítői tanfolyamot végeztem.

Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán 1984-ben diplomáztam, majd vállalatoknál dolgoztam a szakvizsga megszerzéséig, ezt követően önálló jogi pályára léptem.

Közgazdasági szakközépiskolában érettségiztem 1979-ben, mert közgazdász édesapám nyomdokaiba kívántam lépni, de a fránya matematika miatt ebből csak a gazdasági szféra iránti érdeklődésem és szélesebb ismereteim (képesítésem szerint könyvelő, tervező, vállalati statisztikus vagyok) maradtak.

Egy fantasztikus „sajnos” már nagykorú fiú édesanyja vagyok, akinek köszönhetően alapító tagja és jogi képviselője lehetek lovas sportegyesületnek és zenei egyesületnek.

Munkám vezérfonala, talán a harmóniára, megegyezésre törekvő természetem okán, hogy a jogügyleteket úgy próbálom legjobb tudásom szerint megoldani, hogy az minden abban foglalt fél megelégedésére szolgáljon.
Álláspontom szerint ellenérdekű felek lehetünk egy ügyben, de ellenségek nem!

Több esetben megtapasztaltam saját bőrömön azt is (pl.: egy ügyvéd is vehet néha ingatlant), hogy milyen nehéz is az íróasztal másik oldalán ügyfélnek lenni, ezért empatikusan, a megbízó helyzetének, lehetőségeinek alapos megismerése és számára a legoptimálisabb megoldás megtalálása útján, próbálok ügyfeleim segítségére lenni. Úgy gondolom, hogy nincs reménytelen, megoldhatatlan ügy, csak legfeljebb többet kell tenni a kellő eredményért!

Hírek, Információk
Tisztelt Ügyfeleim! Tájékoztatom Önöket Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úr tájékoztatását, amely szerint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet értelmezésekor a személyes megjelenést igénylő ügyintézés körébe tartozik a végintézkedés, az ügyvédi ellenjegyzéshez kötött szerződések megkötése, a határidőhöz kötött jognyilatkozatok megtétele, továbbá más szerv előtt intézendő ügyek intézésében való ügyvédi közreműködésre vonatkozó ügyvédi meghatalmazás adása. A fentiekre tekintettel tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet, hogy irodám a biztonsági előírások betartása mellett továbbra is rendelkezésre áll az Önök részére a halaszthatatlan jogi ügyek intézésében.