§

1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 4. I/3.
Tel./üzenet: +36-1- 433-4291 +36-30- 942-6983 
E-mail: kaszala@t-online.hu

ügyvéd

dr. Kaszala Andrea

Szakterületek


Ingatlanjog: 

Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek a konzultációtól, jogi tanácsadástól az okiratszerkesztésen át a földhivatali ügyintézésig.

 • Tulajdoni és használati viszonyokat érintő szerződések és ezekhez kapcsolódó okiratok (pl.: adásvételi, ajándékozási, bérleti, csere, használati megosztási, telki szolgalmi jogot alapító szerződések) készítése, véleményezése.
 • Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokkal, zártkertekkel kapcsolatos szerződések.
 • Jelzálogjog szerződések.
 • Telekalakítási szerződések.
 • Közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások készítése. 
 • Jogi tanácsadás a tulajdonjog átruházás során felmerülő adó- és illetékfizetési kötelezettségekkel, illetékkedvezményekkel és mentességekkel kapcsolatosan.Társasházi jog:

 • Társasházak állandó képviselete.
 • Felépítendő, már fennálló új építésű és régi házak esetén társasház alapítása, alapító okiratkészítés és módosítás.
 • SZMSZ és más belső szabályzatok, pl.: Házirend készítése, módosítása.
 • Társasházi közös tulajdonban álló ingatlan elidegenítésével kapcsolatban teljes körű okiratszerkesztés és ingatlan-nyilvántartásbeli képviselet.
 • Társasházi jogvitákban, például közös költségtartozás, közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítása iránti perekben történő képviselet, akár közös képviselő, akár tulajdonostárs részére.
 • Fizetési felszólítások, fizetési meghagyások elkészítése,
 • Fizetési meghagyásos eljárásban, perré alakulás esetén peres, esetleges végrehajtási eljárásban való képviselet.
 • Jelzálogjog bejegyzési, törlési eljárás.
 • Lakástakarékpénztári szerződések közgyűlési előkészítése, pénzügyi tanácsadás és közreműködés az LTP szerződés megkötésében, a megtakarítás és kapcsolódó hitel felvételében.Társasági és cégjog

 • Gazdasági társaságok alapítása.
 • Létesítő okiratok módosítása.
 • Gazdasági társaságok átalakulásával kapcsolatos okiratszerkesztés és cégbírósági eljárásban való képviselet.
 • Végelszámolási, egyszerűsített végelszámolási eljárásokban való képviselet.


Gazdasági jog, polgári jog

 • Polgári jogi ügyleteket megelőző általános, és konkrét jogi tanácsadás. 
 • Polgári jogi szerződések, pl.: kölcsön, jelzálogjog, bérleti, életjáradéki és tartási szerződések készítése, felülvizsgálata, jogi szakvélemény készítése.
 • Ajándékozási szerződések elkészítése, ellenjegyzése, tájékoztatás kapcsolódó illeték és adó kérdésekben.
 • Egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül, egyezségi ajánlatok elkészítése.
 • Kintlévőségek, követelések behajtása fizetési meghagyásos és peren kívüli eljárásokban.
 • Végrehajtási eljárásban való képviselet.
 • Végrendeletek készítése.


Civil szervezetekkel kapcsolatban

 • Alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása, létesítő és kapcsolódó okiratok (közgyűlési jegyzőkönyv, tagjegyzék stb.) elkészítése, nyilvántartásba vételi eljárásban való képviselet.
 • Létesítő okiratok módosítása.
 • Jogi tanácsadás.